Síla života

Procházím lesní pěšinkou. Nade mnou se sklání mohutné stromy. Větve se prohánějí ve větru, mávají ze strany na stranu a snaží se me jemně pohladit ve vlasech. Jsou ale moc vysoko, a tak mi jen mávají na přivítanou svýma mocnýma rukama...

Zvolte si variantu:

Cena od 15 700,00 Kč